Ipad Ligen

Am ALR schaffe mir matt engem Belounungssystem vu Lige matt den iPads.

Dir fänkt all an der Bronze-Liga un. Hues de awer Loscht mei Fräiheeten op dengem iPad ze kréien, dann ass dat méiglech. Hei am PDF fënns du all néideg Informatiounen. 

Adresse

Atert Lycée Réiden
1, rue du Lycée
L-8508 Redange/Attert

Contact

Réception: 26 62 32 - 100
Direction: 26 62 32 - 200
Fax: 26 62 32 - 299
E-Mail: secretariat@alr.lu

Secrétariat élèves:
26 62 32 - 210 ou - 211
eleves@alr.lu

 

 

Recherche

Icons