Nom ganz groussen Succès vun onsem traditionnellen Chrëschtmart deen den 17. Dezember 2015 bei ons am Lycée war, ass den 22. Februar am Cadre vun enger klenger Feier een Chèque vun 10.000€ un den "Foyer Lannenjhang" vun Réiden iwwerreecht gin.

cheque_chreschtmart2016

Mat dësem Chèque ënnerstëtzt den ALR benodeelegt Kanner déi am Foyer fir eng gewëssen Zait een 2. Doheem fonnt hun. Am Numm vun der "A.S.B.L.Solidarité Jeunes" huet den Här Fernand Dentzer a senger Fonctioun als Directeur général dem Lycée een groussen "MERCI" fir den groussartegen Don gesot.
(Foto: Charel Reiser / Wort)

http://www.mywort.lu/redangeattert/51943363.html

WebUntis / Livre de classe électronique

mini teaser bicher

Menu du jour

Vacances et congés scolaires

Transport scolaire

TagCloud