Trotz der COVID-Kris konnten am strikte Respekt vun de sanitäre Mesuren a 4 wierdegen Ofschlosszeremonien den 2. an 3. Juli déi 8 Ofschlossklassen aus dem Atert-Lycée hiren Diplom iwwerreecht kréien.

1GCG__Large_

Den Direkter Claude Boever konnt a sénger leschter Diplomiwwerreechung viru sénger wuelverdéngter Pensioun déi 87 Laureaten éieren. Een Taux de réussite vu 87%, wourënner 5 mol d’Mentioun “excellent” konnt erreecht ginn, ënnersträicht déi gutt Resultater am ALR. Déi ganz Schoulgemeinschaft gratuléiert de Laureaten a wënscht hinne vill Erfolleg fir d’Zukunft.  

Hei fannt dir eis Galerie!

 

Porte ouverte en ligne

mini teaser bicher

Inscriptions - Informations

ALR Bompel Logo inscriptions 2

WebUntis / Livre de classe électronique

mini teaser bicher

Menu du jour

Horaires et vacances

Transport scolaire

TagCloud