Evénements

FlyerRepairCafeALRJuli22

Repair Café am Atert-Lycée.

Dëst Méindes, den 11. Juli vu 13:30 bis 15:30 Auer.
banner_summerschool

Summerschool 2022

Den ALR sicht Studenten déi Nohëllef am Kader vun der Summerschool 2022 kënne ginn, dëst fir d'Klassen vun 7e bis 2e an de Fächer Franséisch, Däitsch, Englesch, Mathématik, Biologie, Chimie a Physik.
opt

Choix des options pour les classes de 4GCM, 4GIG, 4GSO, 3GSO et 2GSO

Bis den 2. Juli kënnen d'Schüler déi 2022/23 op de Klassen 4GCM, 4GIG, 4GSO, 3GSO an 2GSO wäerte sinn hire Choix fir d'Optioun vum nächste Joer maachen.

Inscriptions - Informations

ALR Bompel Logo inscriptions 23

WebUntis / Livre de classe électronique

mini teaser bicher

Menu du jour

Horaires et vacances

Transport scolaire

TagCloud