Mir huelen all Joër mat der 2me D en Trailer vun engem bekannte Film a synchroniséieren en op Lëtzebuergësch. Einfach esou. Well et Spaß mecht.

pro-tools-11598-2

Et sin ze héieren:  

BALDASSI Laurent, BECHTOLD Nina, CHIAPPINI Cinzia, CLAUSSE Jo, GALMICHE Maxime, GAUL Noemi, GEREKE Julie, GODELET Sam, HIPP Luca, KASEL Ann, OLIVEIRA MARQUES Elisabeth, THILLEN Charel, URBANY Max.  

Opnahm an Mix: Daniel Balthasar 

Dear people of Pixar and Disney, don't sue us. Copyright: Pixar Animation Studios / Disney

TagCloud