Bis den 8. Juli kënnen d'Schüler déi 2019/20 op eng 4GCM, 4GSO a 4GIG ginn, hire Choix fir d'Optioun vum nächste Joer maachen.

Capture

Et stinn 7 Optiounen fir d'Schouljoer 2019/20 zur Auswahl:

All d'Optioune sinn am Dokument dat dir iech erof luede kënnt beschriwwen.

Hei d'Offer an der Iwwersiicht:

Intitulé du cours à option

Enseignant(s)

Ist das Bio?

Noémie Schingten

Produktioun vun engem Hörspill

Gilbert Klee

Daniel Balthasar

Lehm

Laura Steinmetz

ALR-Tooltime

John Klemmer

Laurent Kler

Lëtzebuergesch

Luc Gansen

Portugais

Alexandra Da Silva

Italien

Maria Leone

 

Porte ouverte en ligne

mini teaser bicher

Inscriptions - Informations

ALR Bompel Logo inscriptions 2

WebUntis / Livre de classe électronique

mini teaser bicher

Menu du jour

Horaires et vacances

Transport scolaire

Smart-Energy

Interreg GR Smart Energy 4.4

TagCloud