„De Wollef ass rëm do!“

VIRTRAG AM ALR:

Inauguration de l’extension de l’Atert-Lycée, de son installation photovoltaïque, et de l’École de musique.

KEEN ZERECK

STUDIO ALR:

Am Oktober 2017

LASEL:

Arrow
Arrow
Virtrag
Inauguration
Keen Zereck
Lasel
Slider

Mëttesaktivitéiten, Optiounen an Aktivitéiten am Kader vum Projet d'établissement sinn en Haaptpilier vum Schoulkonzept vum ALR. An dësem Kuurzfilm kann een sech eng iddi maachen wat niewent de 'normale' Schoulstonnen alles esou am ALR leeft.

act_alr

Ça peut vous intéresser:

WebUntis / Livre de classe électronique

mini teaser bicher

Menu du jour

Vacances et congés scolaires

Internat

internat teaser

Transport scolaire

TagCloud

Login module button with popup feature